Her er du: Startsiden » Vis artikkel
Kontakt/ informasjon

  Samisk - Samigiella » Barnetrinn » Undervisningsopplegg

« Tilbake  
Lag en lavvo!-Ráhkat ovtta lávu!

Duodji -lag en lavvo!

1.Sag en rund plate og bor hull til lavvostengene/ reisverket.
2.Smi tynne bjørkepinner til reisverket, hvorav tre av pinnene må ha ha Y topp.
3.Lag ildsted i midten med stein. Vedpinner på ildstedet.
4.Lag «kjøkkenet» , skinn på «gulvet», og soveposer.
5.Lag inngangspartiet.
6.Sett lim i hullene på plata.
7.Y stengene skal holde reisverket stødig, begynn med de og koble de sammen på toppen.
8.Deretter resten av stengene. Knyt et metalltråd rundt stengene på toppen.
9.Sy lavvoduk, dør, og monter det på reisverket.

Se bilder av lavvoprosjektet!
Kilde : « Duodjegáldu»boka.Duodji- ráhkat ovtta lavu!

1.Sáha ovtta jorba muorrapláhta, ja borre ráigiid lávvomuoraide.
2.Čuola seakkes soahkeovsiid lávvomuorran, golbma muorat fertejit leahkit Y muorat(čeahkkit).
3.Ráhkat árrana geađgiiguin.. Muorrabinnát dollámuorran.
4.Ráhkat boaššu, duljiid « láhttái», ja nohkkangálvvuid.
5.Ráhkat bearbmetmuoraid.
6.Deavdde liibma ráigiide muorrapláhtas.
7.Bija Y muoraid čoahkkái.
8.De maŋŋel dáid eara lávvomuoraid. Čuolbma lávvomuoraid ovttas ovtta metálla báttiin.
9.Goaro loavdaga, uvssa, ja loavdde lávu.

Geahča gováid lávvoprošeavttas!
Gáldu: «Duodjegáldu» girji.


Les mer om lavvo- loga eambbo lavu birra!

Skriv ut artikkel.

Skrevet: fredag, 23.04.2010 - klokken 09:53
Sist endret: torsdag, 28.04.2022 - klokken 14:47
- Design/ utvikling: STORFJORD DATA 2©06 -