Her er du: Startsiden » Vis artikkel
Kontakt/ informasjon

  Natur og miljø » Barnetrinn » Undervisningsopplegg

« Tilbake  
Goddesáhpan/Fjällämmel/Lemen

I år var det lemenår, og det passet bra å ha om lemen i naturfagtimen.
Elevene skrev om lemen og fargelegget ferdig tegning av lemen.
De klippet ut lemen tegningen,og limte de etterhverandre på et langt ark: for å lage et 'lementog- lämmeltåg'.

Fjällammel är vanligen i öpnna fjällområden.

Den är 12-15 cm lång.

Pälsen är gul, rödbrun, svart och orangebrun.

Den väger omkring 100 gram.

Den äter mossor, gräs, och starr.

Den kan få 4-5 kullar med 3-6 ungar i varje kull.

Rovfåglar och fjällräven äter fjällämmel och föder upp

större kullar.

Renar kan döda och äta fjällämlar, det utgör en saltkälla

för renen- därför namnet ”goddesáhpan”. Goddi betyr

vildren.

I perioder är det ”lämmelår”, med mycket lämmel.

De börjar vandra för att leta efter nya boplatser- det

kallas för ”lämmeltåg”


Kilde:Wikipedia


Undervisningsopplegget er gjennomfört med 'Garasavvon sámi skuvla'Skriv ut artikkel.

Skrevet av Edith S.B Båhl, mandag, 13.06.2011 - klokken 14:23
Sist endret: torsdag, 16.06.2011 - klokken 10:30
- Design/ utvikling: STORFJORD DATA 2©06 -